Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Du ved ikke hvad du tænker før du har sagt det!

- Harry Goolishians

Systemisk Metode


Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang.

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inqiuriry
 • Milanomodellen

Supervision

Supervision er et redskab til kvalitativt at højne faglig og personlig kapacitet indenfor forskellige arbejdsområder, både på ledelses- og medarbejderniveau.

Supervision er en kontraktmæssig, tidsbestemt, dynamisk proces, hvor formålet er at støtte supervisandens indsigt, viden og handlekraft.

Kollegial supervision er et redskab, som kan hjælpe kollegaen i det faglige arbejde både i forhold til klienten/borgeren og til samarbejdspartnerne.

Supervision kan være et middel til større åbenhed, faglig udvikling og bedre udnyttelse af de bestående faglige ressourcer.

Typer af supervision

 

Sagsorienteret

Problemorienteret 

Personorienteret 

Organisationsorienteret

Systemorienteret

Supervision tilbydes til

 • enkeltpersoner
 • grupper på arbejdspladsen
 • sammenbragte grupper i Svaneke kursers eget regi

Aftaler om form, indhold og retningslinjer vil blive drøftet med den eller de involverede.

Coaching


Kan tilbydes personer, som ønsker fokus på egen udvikling, såvel personligt som arbejdsmæssigt

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen,

 • pædagog
 • socialrådgiver
 • terapeut
 • underviser

- med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger