Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelsesforløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

"Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm".

- Peter Lang

Systemisk Metode


Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang.

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inqiuriry
 • Milanomodellen

Konsulentydelser

Mange arbejdspladser oplever krav til forandringer - både af faglige og økonomiske grunde. Bistand i forhold til organisationsudvikling kan derfor være relevant, når en afdeling eller  hele organisationen er stillet overfor krav om ændring, udvikling, rationalisering af arbejdsgange eller fusioner

På arbejdspladser kan der opstå situationer, hvor der er brug for håndtering af konfliktløsning mellem enkelte medarbejdere, medarbejdergrupper, eller mellem ledelse og medarbejdere.

Som konsulent er opgaven at styre en proces, hvor formålet er at skabe en respektfuld ramme, som befordrer, at flest mulige deltagere får lyst til at ytre sig og at deltage aktivt med deres erfaringer og synspunkter med henblik på opløsning af misforståelser samt styrkelse af den indbyrdes kommunikation og samarbejde.

Konsulentbistanden tilrettelægges i samarbejde med rekvirenten og kan have forskellig form og indhold alt efter behov.
Tidsmæssigt kan det spænde fra få timer til hele dage eller et procesforløb med korte møder over en længere periode.

 • fokus på arbejds- og samarbejdsmiljø
 • organisationsudvikling
 • afklaring og udvikling af arbejdstilrettelæggelse
 • udvikling af nye arbejdsgange og samarbejdsrelationer
 • håndtering af misforståelser og konflikter
 • kompetenceudvikling

Svaneke kurser og Rådgivning har specialiseret sig i, at yde bistand til udvikling af arbejdspladser. 

Virksomheden fremlægger sine ideer og ud fra dette udarbejdes et konkret tilbud med indhold og pris. 

I forløbene kan Svaneke Kurser inddrage forskellige relevante undervisere, som matcher det behov, som udviklingsprocessen fordrer. Som eksempel kan nævnes:

Skoleudvikling

 • Klasserumsledelse
 • Lærernes samspil – sprogets betydning
 • Lærer og elevers samspil – sprogets betydning
 • Dialog og samarbejde mellem skole og hjem
 • Målsætninger med målbare mål

Daginsitutionsudvikling

 • Udvikling af forældrenetværk
 • Samarbejde mellem forældre og pædagoger
 • Interne samarbejdsprocesser
 • Omsætte ideer til mål, samt handling for at nå mål

Jobcentre

 • Løsningsfokuserede samtaler med borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller i aktiviseringstilbud
 • Tværfagligt samarbejde – både til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Samarbejdsaftaler mellem tilbud og borger
 • bistand ved ansættelser af leder

Bestyrelser

Bestyrelser og foreninger

 • Det interne samarbejde – sprogets betydning
 • Rolleafklaring og formidling ud til medlemmer
 • bistand til ansættelser

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen,

 • pædagog
 • socialrådgiver
 • terapeut
 • underviser

- med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger