Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inqiuriry
 • Milanomodellen

"Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm".

- Peter Lang

Velkommen!

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching samt samtaler og terapi.

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen. Udgangspunktet er Svaneke og Bornholm, men Solvejg påtager sig opgaver i hele landet - og hun tager gerne ud og møder kunden eller familien på hjemmebane.

Solvejg er bestyrelsesmedlem i  Wilhelm Philip Stiftung fur Behinderte og du kan kontakte hende, hvis du har spørgsmål til ansøgning om midler. Ansøgningsfristen er 1. juni - hvert år

Supervision


Supervision tilbydes til:

 • enkeltpersoner
 • grupper på arbejdspladsen
 • sammenbragte grupper

Samtaler


 • Samtaler med børn og forældre
 • samtaler med forældre til børn med handicap
 • Samtaler med adoptivforældre og børn

Terapi


Solvejg Rosenkilde  Nielsen tilbyder individuel terapi - parterapi og familieterapi.

Solvejg anvender den systemiske samtaleform som er livsbekræfternde og energigivende.

Undervisning


Undervisninstilbuddene spænder fra korte kurser til flerårige uddannelsesforløb. Der arrangeres både interne og åbne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet fx socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske og ergoterapeut.

 • Korte og længerevarende kurser
 • Uddannelser i systemiske samtaler, organisation og ledelse

Konsulentbistand


Tilbyder konsulentbistand til enkeltpersoner,- grupper og virksomheder

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen,

 • pædagog
 • socialrådgiver
 • terapeut
 • underviser

- med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger